Suncokreti


TRENUTNO NIJE U FUNKCIJI!!!

HOR ZA MALE MUZIČKI VRTIĆ

 

 Ko?

djeca u dobi 4 – 6 godina

 Šta i kako?

 program grupne radionice u trajanju jedne do tri godine (ovisno o dobi djeteta pri upisu), 2 x sedmično po 60 minuta

             područja rada obuhvaćaju široki spektar nastavnih sadržaja i aktivnosti: pjevanje pjesmica, izvođenje brojalica na instrumentima, instrumentalno muziciranje, improvizaciju, slušanje muzike, upoznavanje instrumenata, metodičke igre...  uz igru i priču kao osnovna motivacijska sredstva

 Zašto?

radi višestrukog razvoja i senzibiliziranja djeteta u cilju njegovog bogatijeg razvojnog životnog puta, sa sljedećim zadacima:

 

o     razvoj reproduktivnih sposobnosti ( intonativnih, metro-ritamskih, interpretativnih )

o     razvoj senzibiliteta na tonske visine, metar i ritam, dinamiku, tempo, agogiku, zvukovne boje...

o     aktivizacija interesa za razne muzičke fenomene (koncert, instrumenti, orkestar, hor, solisti, dirigent, kompozitor...)

o     emocionalni i socijalno-psihološki razvoj

 Muzika kao sredstvo odgoja djeteta...

Cilj odrastanja u muzičkom okruženju, uz usvajanje muzičkog  znanja, i izrastanje djeteta u kreativnu i svestranu ličnost.

 Ne neko dijete - već svako dijete ima pravo na muzičku kulturu

Funkcionalna muzička pedagogija polazi od osnovnog stava da je svako dijete muzikalno i zbog toga je upis u Hor za male „Suncokreti bez klasicne audicije.

 Zdravo odrastanje uz muzičku kulturu

Njegujući dječiju spontanost i maštu, u jednosatnim muzičkim radionicama primjenjujemo metodičke postupke poput igre, improvizacije, te likovnog, literarnog ili motoričkog izražaja.                                                                                

 
 

Make a free website with Yola