SuncokretiDobro došli u svijet gitare u kojem je učenje nadahnuće, a vježbanje zabava i izazov!

Ako želite naučiti svirati gitaru ili jednostavno unaprijediti svoje sviračko umijeće, onda ste na pravom mjestu. Škola gitare "Suncokreti" je zasnovana na konceptu brzog usvajanja i praktikovanja znanja.

Primarni cilj škole je, omogućiti učenicima  adekvatno  radno okruženje u kojem će aktivno učestvovati i učiti sa interesovanjem.

Nastava  se odvija  u četiri grupe podijeljene po nivoima znanja, kako ne bi izostala odgovarajuća posvečenost polaznicima kursa.

Početnici za kratko vrijeme uspijevaju savladati prve akorde, različite ritmičke forme, te pjesme u cjelini.

Na taj način stiču potrebno samopouzdanje za dalje izazove, razvijajući prisan odnos prema instrumentu i muzici uopšte.Čas traje šezdeset minuta, a termini predvidjeni za časove su dva puta sedmično utrokom i četvrkom.

Repertoar  koji obrađujemo obuhvata različite muzičke žanrove poput : pop-a, rock-a, blues-a, instrumentalnih kompozicija, klasičnih djela, obrada poznatih filmskih tema, solo dionica, lick-ova itd..

Različite tehnika sviranja:

Desna ruka: trzalica, prsti (apoyando-tirando), hybrid, alternate, sweep, economic picking, tapping... 

Lijeva ruka : legato, hammer on`s, pull off`s...

Teorijski dio i praktična primjena muzičkih pojmova:

-          Intervali (vrste i obrtaji)

 Skale ( dijatonske : dur, mol, harmonske, melodijske) pentatonske, blues,    hromatske, simetrične...

-         Modusi dijatonskih skala

CAGED sistem,, horizontalni, vertikalni i dijagonalni pristup skalama preko vrata gitare.       

-         Akordi (vrste, zamjenski, obrtaji, ljestvični kvintakordi itd.)

-         Arpeđa ( za sve vrste naučenih akorda u svim pozicijama)

-         Kvintni i kvartni krug

Razvijanje sluha kroz prepoznavanje intervala, akorda  i njihove funkcije u harmonijskoj progresiji, olakšavaju  samostalno "skidanje" pjesama po sluhu.

Improvizacija

Upoznavanje sa osnovama  improvizacije, makro i mikro pristup uz razvijanje frazirunga kroz razlicite patterne, lick-ove, itd.

Javni nastupi

Povremeni nastupi, omogućavaju polaznicima da dodatno iskuse svijet muzike kroz javno prezentovanje stečenog znanja.

Kako se učlaniti

Moguće je priključenje novih polaznika kursa u neku od postojećih grupa, zavisno od nivoa znanja koje učenik posjeduje, a prijem u početnićku grupu se organizuje jednom ili dva puta godišnje.

Linkovi:

http://marketplace.live4guitar.com/guitar-instructor/Hamo

https://www.facebook.com/pages/Suncokreti/234840109891779
 
 

Make a free website with Yola